Digital Smile Design

Digital Design jest wykorzystywany w różnych dziedzinach, między innymi w stomatologii. Stanowi on przede wszystkim podstawę do dobrej komunikacji lekarza z pacjentem. Pozwala stworzyć zrozumiały dla pacjenta plan leczenia, a nawet konsultować się z innymi lekarzami na całym świecie.

Digital Smile Design to także symulacja komputerowa uśmiechu, który uzyska pacjent po zakończonym leczeniu.

14 Nov 2020